Ustrojstvo

Zagrebačka zajednica tehničke kulture (ZZTK) krovna je udruga tehničke kulture u Gradu Zagrebu i okuplja unutar sebe 13 strukovnih saveza i 9 samostalnih udruga.

Zajednica kao i njeni savezi i samostalne udruge su pravne osobe registrirane sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o tehničkoj kulturi.

Zajednica ima svoja tijela i rukovodstvo a koje se sastoje od;

Tijela zajednice;
• Skupština
• Izvršni odbor
• Nadzorni odbor

Rukovodstvo;
• Predsjednik zajednice
• Glavni tajnik zajednice

Uz navedena tijela i rukovodstvo ZZTK ima i svoje stručne službe, kao i voditelje i instruktore u centrima tehničke kulture.

Zajednicu predstavljaju i zastupaju;

• Predsjednik
• Zamjenik predsjednika
• Dva dopredsjednika
• Glani tajnik zajednice

Zagrebačkom zajednicom tehničke kulture upravljaju;

• Skupština koja broji 48 delegata
• Izvršni odbor koji broji 13 delegata
• Nadzorni odbor koji broji 3 delegata
• Predsjednik zajednice
• Glavni tajnik zajednice

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.