Pravilnik o radu galerije

I. OPĆE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim pravilnikom uređuju se međusobne obaveze između Zagrebačke zajednice tehničke kulture (ZZTK) koja upravlja galerijskim prostorom na Trgu žrtava fašizma 14 i korisnika istog.

Čl. 2.
Provođenje odredbi ovog Pravilnika nadziru Savjet Galerije i voditeljica Galerije izabrani odlukama Izvršnog odbora ZZTK.

Čl. 3.
Pravilnik se primjenjuje na sve izlagače u Galeriji bez obzira jesu li to članice ZZTK ili vanjski partneri.

GALERIJA VLADIMIRA HORVATA

 Čl. 4.

Galerija i njezina izložbena aktivnost od javnog je gradskog značaja u djelatnosti tehničke kulture i
sufinancirana je iz proračuna Grada Zagreba.
Galerija promovira amaterizam u djelatnosti tehničke kulture, a otvorena je i za promociju partneriskih,
suradničkih i programa od općedruštvenog i humanitarnog značaja.

Čl. 5.
Galerija Vladimira Horvata smještena je u prostoru Zagrebačke zajednice tehničke kulture na Trgu žrtava fašizma 14. Izložbeni prostor Galerije obuhvaća razizemlje, (60 m 2), a za potrebe pratećih efekata i opreme izložba moguće je koristiti i prostor u suterenu: klupski prostor i kino-dvoranu ZZTK (54 m2). Galerija je izlagački prostor u kojem se održavaju izložbe različitog karaktera, a namjenjena je sudionicima tehničke kuluture. Galerija može prihvatiti izloške dvodimenzionalne (fotografije, tiskovine i slično) kao i trodimenzionalne (male skulpture, makete, modele, uporabne predmete, artefakte i slično). 
Izložbeni prostor Galerije ima odgovarajuću opremu za postav izložbe na zidovima i u prostoru, prema potrebi izlagača. 
Izlagači za potrebe izložbe koriste zidove s vješalicama, flaksove i kukice, vitrine i drugu postojeću opremu.
Izlagač koji koristi prostor Galerije može koristiti i tehničke komponente (LCD projektor i samostojeće filmsko platno); stolove i stolce i raspoloživi oglasni prostor za promidžbu izložbe vodeći računa da se njima rukuje s pažnjom u maniri dobrog gospodara.

Čl. 6.
Galerija ima svoju rasvjetu koja se ne može mijenjati i zamjenjivati. Oprema radova ovisi o izboru izlagača. Izlagač ne može mijenjati ili promjeniti način izlaganja bez odobrenja voditeljice Galerije i odobrenja Savjeta galerije. Galerijski termini ne mogu se produljivati bez znanja voditeljice i Savjeta galerije.

Čl. 7.
Svaki izlagač obavezan je ostaviti jedan rad po svom izboru u fundus Galerije.

Čl. 8.
Galerija Vladimira Horvata je pod video nadzorom ali ne jamči fizičku zaštitu izložaka čime otklanja materijalnu ogovornost za eventualnu štetu autorima.

SAVJET GALERIJE

Čl. 9.
Galerijom, odnosno izložbenim prostorom upravlja glavna tajnica ZZTK, a kao voditeljica Galerije predlaže Savjetu galerije programski sadržaj Galerije prema prikupljenim prijavama zainteresiranih izlagača.

Čl. 10.
Savjet Galerije Vladimira Horvata, kao svoje stalno radno tijelo, imenuje Izvršni odbor ZZTK sa zadaćom
odobravanja, praćenja i izvještavanja o programu Galerije u prostoru Zagrebačke zajednice tehničke kulture.

Čl. 11.
Savjet galerije predlaže Izvršnom odboru ZZTK raspored izlaganja u godišnjoj projekciji.
Za naknadno pristigle prijave izložbi tijekom godine voditeljica galerije može odlučivati u dogovoru sa Savjet galerije.

Čl. 12.
S ciljem ujednačavanja programskih sadržaja koji pridonose izgradnji identiteta Galerije i ZZTK, Savjet galerije predlaže Izvršnom odboru ZZTK Pravilnik o radu Galerije koji, po usvajanju od strane Izvršnog odbora ZZTK obvezuje sve izlagače u Galeriji.

Čl. 13.
U trećem tromjesečju tekuće godine Savjet raspisuje kalendar za izložbe u sljedećoj godini. Kalendar i trajanje izložbi konačni su po odluci Savjeta galerije.
Svaki potvrđeni termin izložbe potrebno je potvrditi ili otkazati najmanje 7 dana uoči otvaranja izložbe.
Ukoliko izlagač ne potvrdi pravodobno otkaz termina izložbe izgubit će prednost odabira termina ubuduće.

Čl. 14.
Potvrđeni izlagači obavezni su dostaviti sve podatke o izložbi (autor, vrstu izložaka, potrebnu opremu i prostor, datum otvorenja i drugo) Izlagači mogu mijenjati temu i vrstu izložbe samo u dogovoru s voditeljicom i Savjetom galerije.

Čl. 15.
Ukoliko izlagač ne prijavi izložbu 7 dana ranije (obavezni rok) gubi pravo izlaganja u tom terminu.
Kada izlagač odustane od izlaganja, Savjet galerije postavlja izložbu iz rezervne postave.

OPREMA IZLOŽBE

Čl. 16.
Svaku izložbu potrebno je popratiti pozivnicama za otvorenje, deplianima-katalozima i plakatima. Sav tiskani materijal mora biti u skladu s postojećim pravilima o tiskanju materijala za izložbe koje donosi Savjet galerije.

Čl. 17.
Obavezni elementi na svim tiskanim materijalima koji prate izložbu su:
– logotip Zagrebačke zajednice tehničke kulture
– naziv Galerije s logotipom
– adresa Galerije
– datum otvaranja i period trajanja izložbe
– autor izložbe
– organizator i/ili suorganizatori izložbe
– postav izložbe
– podaci o voditelju Galerije

Čl. 18.
Potrebni elementi za tisak poput logotipa ZZTK i Galerije bit će stavljeni na raspolaganje izlagaču.
Prije javne prezentacije, tiskani materijal vezan uz izložbu potrebno je staviti na uvid voditeljici Galerije.

Čl. 19.
Izložbu mogu pratiti vizualni i drugi materijali eventualnih sponzora i donatora kao i domjenak u pratećim prostorima ZZTK u dogovoru s voditeljicom Galerije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 20.
Sve što ovim pravilnikom nije predviđeno, a u praksi bi se moglo pojaviti, dogovarat će se izravno s
voditeljicom Galerije.

Čl. 21.
Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Izvršnog odbora ZZTK.
Pravilnik se u pisanom obliku dostavlja svim članicama ZZTK i objavljuje na službenim stranicama ZZTK.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.