Događanja

10.05.2018. – SVE za NJU

Dana 10. svibnja 2018. godine u organizaciju dvaju Mjesnih odbora „Čučerje“ i „Novoselec“ održana je humanitarna akcija u svrhu podrške radu Udruge žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU. Manifestacija je održana u sklopu Društvenog doma u Čučerju koje je...

05.-06.05.2018. – Maker faire Vienna ‘2018

„Maker Faire“ (Sajam stvaralaštva) je manifestacija koja se održava diljem cijeloga svijeta i namijenjena je okupljanju kreatora i inovatora koji prezentiraju svoje izume, kreacije i stvaralačke projekte široj javnosti. Krojeni ovoga sajma nalaze se u SAD-u gdje se...

 

Programi od posebnog
interesa za Grad Zagreb

• Ljetna škola tehničkih vještina
• Dani tehničke kulture Grada Zagreba
Nagrada TK Dr. Oton Kučera

Obrasci za prijavu promjena podataka udruga i saveza

OBRAZAC za saveze TK

OBRAZAC za udruge TK

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.