O zajednici

Zagrebačka zajednica tehničke kulture (ZZTK) pravni je sljednik Narodne tehnike grada Zagreba i kao takva je najveća udruga iz područja tehničke kulture u gradu. U sastavu ZZTK danas djeluje preko 13 saveza i 9 samostalnih udruga koje ukupno u sklopu svojih sustava broje 150 udruga, sa ukupno preko 7000 evidentiranih članova pojedinaca.

Osnovna zadaća ZZTK je da kroz svoje saveze, samostalne udruge i centre tehničke kulture (CTK) omogućava djeci i mladima grada Zagreba kvalitetno provođenje slobodnog vremena a sve u svrhu borbe protiv bolesti ovisnosti. Osim toga cilj ZZTK je pružanje kvalitetne edukacije i stjecanja novih tehničkih znanja i vještina svih svojih korisnika a čime doprinosimo popularizaciji tehničke kulture uopće.

Financijsku potporu radu i provedbi svojih zadaća i ciljeva ZZTK dobiva iz Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi čime je obuhvaćeno ukupno preko dvadesetak različitih tehničkih djelatnosti. Ukupan broj korisnika obuhvačen navedenim programom broji preko deset tisuća ljudi što je vrlo respektabilna brojka. U sklopu navedenoga programa ZZTK uspješno priprema i provodi čak tri programa od posebnog interesa za Grad zagreb i to;

• Ljetna škola tehničkih vještina,
• Dani tehničke kulture Grada Zagreba,
• Nagrada tehničke kulture Dr. Oton Kučera.

Programi tehničke kulture odvijaju se na brojnim gradskim lokacijama, sjedištima strukovnih saveza i samostalnih udruga, ali i u dva naša centra tehničke kulture ZZTK (Črnomerec i Dubrava).

Uz navedeno, ZZTK posebnu pozornost obraća na potrebitu djecu i mlade kao i na djecu bez odgovarajuće roditeljeske skrbi, gdje zadnjih dvadeset godina vrlo uspješno surađuje s „Centrom za rehabilitaciju Dubrava“ kao i sa ustanovom socijalne skrbi „Dječji dom Ivan Goran Kovačić“, u sklopu kojih organiziramo razne radne aktivnosti i provedbu posebnih programa sa naglaskom na psihosocijalnu rehabilitaciju osoba s intelektualnim poteškoćama u razvoju.

Centri tehničke kulture (CTK) su odgojno obrazovnog karaktera i izravni su nosioci znastvenog i tehničkog opismenjavanja djece i mladih. Različitim sadržajima programi Centara omogućavaju nadopunu obrazovnih i odgojnih programa u školama. Svojim djelovanjem potvrđuju cilj popularizacije tehničke kulture, a jedan od posebnih zadataka je otkrivanje i usmjeravanje darovite djece te poticanje na tehničku izvrsnost. Kako bi se omogućio napredak polaznika tečajeva, Centri se sustavno opremaju, programski dopunjavaju uz stalno educiranje i usavršavanje svojih voditelja aktivnosti. Uz sve navedeno, u rad Centara redovito se uključuju i vanjski suradnici, stručnjaci iz pojedinih područja tehnike koji dopunjavaju provedbu programa sa novostečenim znanjima i vještinama.

Uz osnovne tehničke programe naši Centri provode i napredne tečajeve i to kroz sljedeće djelatnosti;

• Zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo,
• Brodomodelarstvo,
• Automodelarstvo,
• Graditeljstvo,
• Amatersku radiogoniometriju,
• Raketarstvo,
• Elektroniku,
• Prometnu kulturu,
• Informatiku,
• Robotiku,
• Radionice sam svoj majstor i sl.

Različitost ponuđenih aktivnosti obogaćuju program te dopuštaju polaznicima odabir područja tehnike koje ih najviše interesira. Polaznike tečajeva koji pokažu određeni interes za neko od ponuđenih tehničkih djelatnosti, pravovremenim usmjeravanjem i kontinuiranim radom stručno usmjeravamo sve do krajnje izvedbe ponuđenog programa čime doprinosimo lakšem odabiru i usmjeravanju istih u daljnejm odabiru budućih zvanja.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.