Ured za udruge Vlade RH pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini.
Temeljem članka 57. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015) Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini. Sektorske analize i Godišnji plan natječaja dostupni su na poveznici

https://udruge.gov.hr/vijesti/godisnji-plan-natjecaja-tijela-drzavne-uprave-za-2020-godinu/5098