Članice ZZTK

 

Članstvo u zajednici

 

Članak 11.

Udruživanje i članstvo u Zajednici su dragovoljni. Članicom Zajednice mogu postati: strukovni savezi tehničke kulture registrirani prema Zakonu o tehničkoj kulturi, samostalne udruge tehničke kulture te druge pravne osobe čije je područje djelovanja Grad Zagreb, a osnovani su u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi i Zakonom o udrugama.

Samostalna udruga tehničke kulture je udruga koja nije članica niti jednog registriranog strukovnog saveza tehničke kulture u Gradu Zagrebu. Pravne osobe iz ovog članka mogu se udružiti u Zajednicu i postati njezinom članicom ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o tehničkoj kulturi i Zakonom o udrugama, prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze te ako ne postoje druga zakonska ograničenja.

Odluku o prijamu u članstvo donosi Izvršni odbor Zajednice. Stranka nezadovoljna odlukom Izvršnog odbora podnosi prigovor Skupštini u roku od 15 dana nakon što je o odluci Izvršnog odbora pisanim putem obaviještena.

Popis članica

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.