Savez inovatora Zagreba organizira prvo sudjelovanje zagrebačkih inovatora i poduzetnika na Međunarodnoj izložbi i natjecanju inovatora u Torontu, Kanada, 31. kolovoza – 1. rujna 2018.

Ova nova kanadska izložba inovacija pod okriljem WIIPA /Svjetske organizacije inovatora/, prethodne je dvije godine postala ozbiljan skup inovator iz cijelog svijeta. Biti će to naš prvi nastup na kanadskom tržištu, u najvećem i gospodarski najznačajnijem kanadskom gradu, Torontu.

Izložbu organizira “TISIAS”, međunarodna udruga inovatora iz Toronta uz potporu “IIC”, kanadske inovativne inicijative i “The Inventor’s Circle”, lokalne organizacije inovatora. Sve to, uz svjetskog pokrovitelja WIIPA, jamči u “North York Memorial Community Hall”, prestižnoj gradskoj lokaciji, uspješnu izložbu uz značajnu poslovnu posjetu.

Uvjereni smo da će sudjelovanje na iCAN-u otvoriti nove mogućnosti komercijalizacije na kanadskom, američkom i ostalim tržištima diljem svijeta za nove inventivne proizvode….

Više o Međunarodnoj izložbi inovacija iCAN 2018, možete naći na stranicama Saveza inovatora Zagreba odnosno na linku;

http://www.savez-inovatora-zagreba.hr/?pozivi=ican-2018-toronto-kanada-poziv