31.08.-01.09.2018. – iCAN 2018, Toronto, Kanada

31.08.-01.09.2018. – iCAN 2018, Toronto, Kanada

Savez inovatora Zagreba organizira prvo sudjelovanje zagrebačkih inovatora i poduzetnika na Međunarodnoj izložbi i natjecanju inovatora u Torontu, Kanada, 31. kolovoza – 1. rujna 2018.

Ova nova kanadska izložba inovacija pod okriljem WIIPA /Svjetske organizacije inovatora/, prethodne je dvije godine postala ozbiljan skup inovator iz cijelog svijeta. Biti će to naš prvi nastup na kanadskom tržištu, u najvećem i gospodarski najznačajnijem kanadskom gradu, Torontu.

Izložbu organizira “TISIAS”, međunarodna udruga inovatora iz Toronta uz potporu “IIC”, kanadske inovativne inicijative i “The Inventor’s Circle”, lokalne organizacije inovatora. Sve to, uz svjetskog pokrovitelja WIIPA, jamči u “North York Memorial Community Hall”, prestižnoj gradskoj lokaciji, uspješnu izložbu uz značajnu poslovnu posjetu.

Uvjereni smo da će sudjelovanje na iCAN-u otvoriti nove mogućnosti komercijalizacije na kanadskom, američkom i ostalim tržištima diljem svijeta za nove inventivne proizvode….

Više o Međunarodnoj izložbi inovacija iCAN 2018, možete naći na stranicama Saveza inovatora Zagreba odnosno na linku;

http://www.savez-inovatora-zagreba.hr/?pozivi=ican-2018-toronto-kanada-poziv

 

02.-10.07.2018. – XIX. Ljetna škola tehničkih vještina

02.-10.07.2018. – XIX. Ljetna škola tehničkih vještina

Devetnaestu godinu za redom, Zagrebačka zajednica tehničke kulture (ZZTK) uspješno je organizirala i provela „Ljetnu školu tehničkih vještina“, jedan od svojih „Programa od posebnog interesa za Grad Zagreb“.

Ovogodišnja „Ljetna škola“ također je u cijelosti ispunila svoju glavnu zadaću a to je;

„Kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih, te sticanje novih tehničkih znanja i vještina“

Provedbom navedene zadaće, naša škola uspješno se uključila doprinosu općeg cilja društva, a to je;

„Sudjelovanje u borbi protiv bolesti ovisnosti djece i mladih“

Uz spomenute zadaće i ciljeve, „XIX. Ljetna škola tehničkih vještina“ imala je posebni naglasak na socijalnom aspektu projekta, poticanju jednakosti i ravnopravnosti, te ne isticanju bilo kakvih fizičkih ili materijalnih nedostataka među polaznicima, a što je jedan od glavnih temelja ovoga projekta.

Uz sve to, poticali smo izvrsnost u stečenim znanjima i vještinama, kao i međusobno prenošenje istih na sve ostale sudionike, što je također jedan od vrlo bitnih aspekata škole na koje smo posebno ponosni.

Kvalitetno provođenje slobodnog vremena, sticanje dodatnih tehničkih znanja i vještina, isticanje jednakosti i ravnopravnosti, te poticanje izvrsnosti, sigurno su odlična podloga za daljnje unapređenje ovoga programa kao i nadogradnju budućih škola tehničkih vještina.

Posebnost ovogodišnje „Ljetne škole“ bilo je uvođenje „Novog programskog koncepta“ koji je nakon osamnaest godina dao potpuno novi smjer ovoga programa.

Platforma programskog koncepta prema kojoj smo proveli ovogodišnju ljetnu školu sadržavala je sljedeće programske smjernice;

 • Modernizacija programa; usklađivanje sadržaja sa potrebama i zahtjevima današnjeg vremena
 • Osnovna prezentacija; kratka prezentacija djelatnosti saveza/udruga
 • Opis programa; kratak opis programa, te mogućnosti korištenja istoga
 • Uvodne radionice; ponuda izvedbi kratkih vježbi za potrebe upoznavanja sadržaja programa
 • Primjena programa; ponuda korištenja programa kroz saveze i udruge
 • Analiza programa; ocjenjivanje programa od strane korisnika istih

Navedene smjernice u cijelosti je prihvatilo više od deset tehničkih saveza i udruga, koje su svojim ponuđenim programima u potpunosti opravdali ideju „Novog programskog koncepta ljetne škole tehničkih vještina“ i time potvrdili novi smjer provedbe ovoga posebnog programa.

PROVODITELJI PROGRAMA

REALIZACIJA PROGRAMA

 • Hrvatska udruga vojnih minijaturista / HUVM

U vremenskom periodu od 02. – 03. srpnja 2018. godine, članovi HUVM-a proveli su maketarske radionice na temu „Tereni u mjerilu“ u sklopu kojih su polaznici obradili sljedeće programske teme;

 • Upoznavanje maketarskih alata i pribora,
 • Upoznavanje sa osnovama maketarskih tehnika,
 • Upoznavanje i uporaba materijala.

U sklopu navedenih tema, polaznici su odradili vježebe izrade terena u mjerilu sa slobodnom temom.

Po završetku radioničkih vježbi, uz podijelu najnovijeg broja maketarskog časopisa „Military Miniature“ kao nagrade za sudjelovanje u maketarskim radionicama Ljetne škole, članovi HUVM-a ukratko su upoznali sve prisutne sa djelatnostima svoga kluba, te mogućnostima klupskih školica i radionica, uz otvoreni poziv na uključivanje u rad istih.

 • Klub željezničkih modelara zagreb / KŽMZ

U terminu od 03. – 04. srpnja 2018. godine, svoje modelarske radionice proveli su članovi KŽMZ-a i to kroz dva programa;

 • Sastavljanje i upravljanje malim željeznicama,
 • Škola za male strojovođe,

U sklopu prvoga programa, kratkim predavanjem polaznike se je upoznalo sa pravim željeznicama i željezničkim sustavom, koji se u cijelosti uspješno preselio u mali svijet željezničkog modelarstva. Željezničko modelarstvo prezentirano je kroz slaganje malog modula (teren + kompozicija) u sklopu čega je izvršena opća prezentacija KŽMZ-a i njegovih radionica. Na složenom modulu, sa polaznicima je proveden drugi program, a to je „Škola za male strojovođe“. Svi zainteresirani mogli su se okušati u vožnji i upravljanju željezničkom kompozicijom nakon čega se uspješnim „strojovođama“ podijelila prigodna plaketa.

 • Zagrebački savez CB radio klubova / CB

Dana 04. srpnja 2018. godine, članovi Zagrebačkog saveza CB radioklubova, odradili su radionicu o  CB – radioamaterizmu. Najavljena radionica održana je u dva dijela i to kroz;

 • Teorijski dio,
 • Praktični rad.

U sklopu teorijskog dijela odrađeno je predavanje o CB-radioamaterizmu sa projekcijom materijala izrađenog u Power Point-u. Nakon usmenog dijela polaznicima je prezentirana oprema za rad na građanskom opsegu – CB, provizornom postavjanju opreme za rad, te razni promotivni i edukativni materijali. Po završetku teorijskog dijela, polaznicima su podijeljene ručne CB-radijske postaje (voki-toki) kako bi sami pokušali uspostaviti međusobnu vezu, a sve u svrhu dobivanja većeg saznanja o radu na  građanskom opsegu – CB. Praktični rad sastojao se je od rada na otvorenom prostoru, gdje je bila postavljena stacionarna oprema gdje se polaznicima prikazao rad sa CB radijskom opremom, a koju su u konačnici mogli i sami isprobati.

 • Zagrebački automodelarski savez / ZAS

Program „Osnova automodelarstva“ članovi ZAS-a proveli su u terminu od 04. – 05. srpnja 2018. godine. Cjelokupni program sastojao se je od teorijskog i praktičnog dijela u sklopu kojih su se polaznici mogli ukratko upoznati sa ZAS-om i njegovim djelatnostima.

 • Teorijski dio; u sklopu istoga odrađeno je upoznavanje polaznika sa dijelovima automodela, vrstama pogona (elektro i SUS), materijalima koji se koriste za izradu modela, daljinskim upravljačima, baterijama, starterima i ostalim sitnim priborom.
 • Praktični dio; u sklopu istoga polaznici su upoznati sa upravljanjem automodela, gdje su se i sami okušali u vožnji po zadanom pravcu.

 • Zagrebački karting savez / ZKS

Dana 05. srpnja 2018. godine Zagrebački karting savez proveo je svoj „Karting program“ i to kroz sljedeća područja djelovanja;

 • Karting,
 • Sigurnost u prometu,
 • Ekologija

Osnovni naglasak ovoga programa bio je na „Karting“ kao program rekreacije i natjecanja, u sklopu kojega se otvara nebrojeni niz tehničkih programa sa napomenom na očuvanje okoliša i prirode. U tehničkom dijelu, polaznici su bili educirani iz područja mehanike, primjenama novih materijala, te korištenjem alata i pribora. U zadnjem dijelu ovoga programa, polaznike se upoznalo sa programom „Sigurnosti u prometu“ i „Ekologija“.

 • Zagrebački speleološki savez / ZSS

Speleološki klub Željezničar kao članica ZSS-a u terminu od 05. – 06. srpnja 2018. godine provela je program „Speleologije“ u sklopu kojega je ukratko prezentirala polaznicima „Ljetne škole“ „Speleologiju“ kao multidisciplinarnu djelatnost, koja sadržava elemente sporta, tehničkih vještina i znanosti. Kroz teoretski i praktičan rad, polaznici su upoznali pojmove speleologija, speleološko istraživanje, vrste i načine rada speleologa (biospeleologija, speleo arheologija, geologija, terensko istraživanje) kao i tehnike, pomagala i alate potrebne za rad u podzemlju. U praktičnom dijelu, polaznike se je upoznalo sa vrstama raznih pomagala kao i njihovom primjenom. Ekologija i potreba očuvanja prirode i okoliša pa tako i podzemlja bila je također jedna od tema.  Ministarstvo zaštite prirode i okolišta – HAOP doniralo je i ove godine prigodne poklone koji su bili podijeljeni polaznicima na kraju ovih radionica.

 • Zagrebački foto kino savez / ZFKS

Od 06. – 08. srpnja 2018. godine, Zagrebački foto kino savez proveo je radionicu „Animiranog filma“ i to kroz sljedeći programski sadržaj;

 • Gledanje animiranih filmova sa sličnih radionica i upoznavanje sa osnovama animacije,
 • Rad na vježbama za pripremu animacije i izbor tehnika animacije,
 • Izrada scenarija, knjige snimanja, elemenata za film i sl….
 • Snimanje kadrova filma, pregled, montaža i izbor glazbe,
 • Završna projekcija.

U sklopu radionica „Animiranog filma“ polaznici su se upoznali sa navedenim tehnikama kao i njihovim primjenama, odnosno načinu realizacije animacije. Uz to, ove radionice potaknule su grupni rad polaznika koji su u svrhu provedbe zajedničkog projekta svi zajedno surađivali. Cilj ovoga programa bio je osim učenja animacije i poticanje polaznika na kreativan rad koji u cijelosti ispunjava djecu u postizanju njihovih zadanih ciljeva.

 • Zagrebački savez klubova mladih tehničara / ZSKMT

Zagrebački savez klubova mladih tehničara za ovogodišnju „Ljetnu školu“ pripremio je dva programa koji su provedeni u terminu od 06. – 08. srpnja 2018. godine. Prvi dio programa bio je upoznavanje polaznika sa 3D tehnikama i njenim primjenama koje su isti u radu sa 3D olovkama mogli direktno i isprobati. Kroz nekoliko desetaka pripremljenih vježbi, polaznici su u vrlo kratkom vremenu savladali rad sa olovkama i pratećim PLA materijalima iz kojih su izradili više desetaka ukrasno uporabnih predmeta spremnih za uporabu. ZSKMT je u sklopu svojega predavanja upoznao polaznike sa mogućnostima primjene ovoga programa kao i klubovima gdje polaznici mogu u svoje slobodno vrijeme dolaziti primjenjivati ovaj program.

Drugi program, bio je organizirani „Izlet brodom“ koji je postao dio tradicionalnog događanja „Ljetne škole tehničkih vještina“ u sklopu kojega se odrađuje nekoliko atraktivnih vježbi edukativnog karaktera.

 • Zagrebački astronomski savez / Remetinečko astronomsko društvo RAD

U trajanju od 06. – 08. srpnja 2018. godine, Remetinečko astronomsko društvo RAD, proveo je „Program Astronomije“ koji je bio jedan od atraktivnijih programa s obzirom na vrijeme provedbe istoga. Navedeni program proveden je kroz tri programske cjeline i to;

 • Predavanje o svemiru / osnovno upoznavanje sa našim sunčevim sustavom
 • Praktični rad / vježbe montaže i postave teleskopa
 • Promatranje nebeskih tijela

Praktični dio ovoga programa, odrađen je u sklopu učionice gdje je polaznicima prezentiran sunčev sustav kao i karta nebeskih tjela vidljivih sa zemlje. U sklopu istoga, polaznici su se upoznali sa planetama i njihovim izgledom a sve u svrhu njihovog što lakšeg pronalska i promatranja u prirodi. Praktični rad odrađen je na jednom od školskih teleskopa gdje su se polaznici upoznali sa osnovama elemenata teleskopa te njegovoj primjeni. Najinteresantniji dio ovoga programa bio je noćno promatranje neba i nebeskih tjela, gdje su se velika većina polaznika po prvi puta susrele sa direktnim promatranjem naših planeta koji su ovoga ljeta fantastično vidni sa naše zemlje.

 • Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi / MAR SUB

Dana 08. srpnja 2018. godine, ronilački klub MAR SUB održao je radionicu na temu „Tehnika u službi čovjeka – disanje i privremeni boravak pod vodom“. U sklopu uvodnog predavanja polaznici su se upoznali sa povijesti ronjenja, uporabom ARA ronilačih aparata i opreme, ljudskom organizmu pod vodom, te na kraju o samome moru i njegovim stanovnicima. Praktični dio odrađen je kroz vježbe u moru gdje su polaznici koristeći ARA ronilačke aparate mogli po prvi puta zaroniti ispod površine i osjetiti čari ronilačkih vještina.

 • Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba /SUPTKZG

Program „Osnove robotike“ Savez udruge pedagoga tehničke kulture Zagreba odradio je u terminu od 08. – 09. srpnja 2018. godine. Prvi dio programa bio je usmjeren na uvodu u robotiku i to kroz tematsku cjelinu „Povezivanje karakteristika čovjeka i robota“. Ova tema otvorila je fantastičnu polemiku između predavača i polaznika koji su u konačnici zaključili da bi roboti trebali isključivo služiti čovjeku i njegovim potrebama, bez pretjeranog razvijanja umjetne inteligencije. U sklopu praktičnog dijela ove radionice, polaznici su mogli samostalno izrađivati najosnovnije spojeve robotike, a koje su uz pomoć sustava Arduina naknadno i samostalno pokretali.

ZAKLJUČAK:

Provedbom „Novog programskog koncepta Ljetne škole tehničkih vještina“, ovogodišnje devetnaesto izdanje u cijelosti je opravdalo svoj glavni cilj, a to je pružanje kvalitenog i vrlo modernog tehničkog sadržaja djeci i mladima, sa ciljem opće popularizacije tehničke kulture i njenih vještina.

Uz vrlo interesantan tehnički sadržaj kao i njegovu provedbu, ovogodišnja škola obilovala je brojnim rekreativnim i sportskim sadržajima, igrama, natjecanjima i izletima čime smo u cijelosti kvalitetno upotpunili slobodno vrijeme naših polaznika.

Izvrsnom pripremom organizacije, sudjelovanjem kvalitetnih i educiranih voditeljia kao i vrsnih instruktora saveza i udruga, Zagrebačka zajednica tehničke kulture, dokazala je svoju odgovornost pri organizaciji i provedbi „Programa od posebnog interesa za Grad zagreb“, a za što je najbolja nagrada i dokaz pohvale svih sudionika, njihovih roditelja, te članova Doma Crvenog križa, a na što smo posebno ponosni.

04.-23.07.2018. – Koraci za Dariju

04.-23.07.2018. – Koraci za Dariju

 

Dobrotvorna humanitarna izložba za Dariju Šimunov  samo je jedna od mnogobrojnih dobrih djela kojima naši sugrađani i umjetnici pokazuju svoj senzibilitet za potrebite.

Dobro je činiti dobro, a najbolje je uvidjeti da postoje ljudi kojima možemo pomoći.

Naša Darija boluje od rijetke bolesti NEUROBORELIOZA tzv.LAJMSKA BOLEST koja bez terapija brzo napreduje. Svaka terapija (tjedno) košta 13.000,00 kn,a potrebno je minimalno osam do deset tjedana provoditi terapiju.

Važno je da se što prije počne sa terapijom, pa iz tog razloga organizirano je prikupljanje umjetnina poznatih umjetnika, njih preko 60.

Pomoći možemo donacijom svojih radova kao što su to učinili naši dragi i hvalevrijedni umjetnici, ali i svi oni koji će kupnjom upravo tih djela koja su nastala iz ljubavi, pomoći da se popravi zdravlje naše drage Darije.

Osim kupnjom, svi mogu pomoći i na način da proslijede vijest o aukciji, broju računa i nastojanju dobrih ljudi da napravimo barem ono što možemo i pokažemo da bez obzira na sve nedaće koje nas prate još uvijek smo ljudi koji primjećujemo čovjeka pored sebe. Upravo stoga u ovu ljudsku priču uključila se i ZZTK koja će za potrebe ove akcije otvoriti vrata svoje galerije u sklopu koje će se pripremiti humanitarna izložba slika.

Stoga pozivamo Vas, da u najboljoj namjeri i vjeri podržite ovaj humanitaran projekt, te ujedinimo naše snage i napravimo sve što možemo kako bi u jedan ljudski život vratili nadu i veselje.

organizira:

Izložbu humanitarno-prodajnog karaktera umjetničkih radova naših vrijednih i dragih umjetnika organizira Udruga Boksački klub Coloseum-Zagreb, koja će trajati od 04.07.2018.-23.07.2018.u galeriji Vladimira Horvata u Zagrebu,Trg žrtava fašizma 14.

Broj računa za donacije – RBA Darija Šimunov:

žiro račun za donacije:HR3424840083113876083

tekući račun za donacije:HR3424840083211151757

MOLIMO PODRŽITE AKCIJU I DARUJTE KORAKE  DARIJI!!!

KORACI ZA DARIJU!